Стефани Калчева го беше споделила и много ми се прииска да си го имам тук.      "Угасна токът.
Нещо черно плисна
и двамата за миг ни ослепи,
а после неусетно се пречисти
и в мрак неуловим се претопи.
      Тогава те прегърнах и притиснах,
      а ти се вкопчи в мен като дете.
      За първи път със тебе бяхме искрени.
      И токът
            точно в този миг
                           дойде."
      Георги Борисов