На днешния ден през 2015 до днешния ден 2022 – вече седем години заедно!

Тийлк продължава да е най-интересното създ(н)ание, с което имам възможността да съм свързана и общувам.

Ако някога съм изпитвала нещо близко до Безусловна Любов, нещо отвъд дефинициите, товара, очакваният, рамките, неразбирането и т.н. съпътстващи това хиперпреекспонирано и обезличено словосъчетание, то това е към него!

Наистина не знам подходящите думи, за да опиша какво означава присъствието му в живота ми/ни.

Обичам го отвъд смислите! ❤️