проект: „Аз, Жената“

Години наред женската ми същност оставаше в сянка. Встрани от мен. Непозната, с която не бях сигурна искам ли да общувам. Страхувах се и не знаех нищо за нея, избягвах я… Преди около седем години реших, че е дошъл моментът да видя що за стока е, да се запознаем, да проверя ще се харесаме ли,…