Увисва се на гърба му и сплита ръце под брадичката му:

Хайде да покорим света! Аз ще съм наметалото на твоята Супер Сила!


из „Изкуството да живееш с другия и да запазиш разсъдъка си“ от Амрита Георгиева