Не държа на всяка цена да присъствам в нечий живот.
Както и някой в моя.
За мен свободното навлизане и напускане спомага за по-доброто дишане.

Тази ми „философия“ често се възприема за странност от околните.

Не е ли странно това…?