Не бяхме стъпвали в София, откакто я напуснахме преди 1 година, 9 месеца и 8 дни.
Наложи се да отидем за 2 дни.

Гледан от високо градът прилича на гробищен парк…
…а по затлачените му артерии пъплят погребални шествия…

Радвам се, че некрологът му е зад гърба ни.