Пита го за съвет, отговаря ѝ. Тя го гледа леко подозрително.

„Довери ми се! Аз съм старателно сертифициран в Хохенщайн!“, придружено с въртеливо движение на китката вляво и дясно и в близост до главата…


из „Изкуството да живееш с другия и да запазиш разсъдъка си“ от Амрита Георгиева