Жената, която е изградила живот си върху това да чисти, подрежда и разтребва, се сблъска с концепция, неподлежаща на организиране в кутия.

Целият й свят рухна, отваряйки дупки, през които вината, че отново подрежда, да изригва като гейзер…