„… като птица без криле“ е клише.

Птица ли е птицата без криле?

И кое прави птицата птица in the first place?

…крилете или полета…?

…и възможно ли е да има летеж, ако няма криле…

„… като птица без криле“ е клише.

но още по-голямо клише е липсата на опит за размах…