След всичкото сарми, паржоле и късмети дето бидОха погълнати в дните преди, по време и след „Ой, коледо, мой коледо и СИЕ“!, сА запитвам :

празник“ от „празно“ ли идва?

… и ако не е оттам, защо все го уплътняваме с разни материи и мистерии?

само питам, не че се заяждам…

…не…

хохо!


внасям предложение „празниците“ да се преименуват на „пълници“.
който е съгласен, да гласува посредством сарма, изпратена до мен!

елате ми повече!