Ултимативната причина за всичко и Първи постулат от „Учението на Амрита“:
„Всички са шибаняци!“

С което цялото учение може да бъде обобщено и изчерпано.