През погледа на текущата ситуация, може би най-точното пожелание:

мирно да е, без вживяваници

благодаря М. за точния прочит. кривите круши сме с добро обоняние.