В къщата за n-ти пореден път е влязло жужащо насекомо. Лови ги с чаша и капачка от буркан и ги пуска навън. Този път обаче е тръгнала да прави нещо на горния етаж и не й се връща, за да се разправя с какво там се е намъкнало и се блъска в лампата. Той казва, че ще се заеме.

По някое време слиза долу и го пита изкарал ли е бръмчалника.

„Да“
Ама по моя начин ли?
„Не, по моя.“
?!?…какъв е твоя?
„С краката напред!“


из „Изкуството да живееш с другия и да запазиш разсъдъка си“ от Амрита Георгиева