Тя излизайки от банята, към него:

„Ти знаеш ли, че на касата на вратата на банята има пенис!“

Отнема му няколко секунди да превключи от това, което прави в момента, към постъпилата от нея информация, превключва, поглежда я, ококорва очи и казва:

ДАА! Всеки път ми става смешно като го видя!“

…личи си, че крачат смело по една и съща клинична пътека…