Току проверявам дали пръстите ми не са се сплели пак…
И ме споходи усещането, че имам/съм имала ципа между тях…
Водата в мен е силно развълнувана тези дни…
Дали не дърпа към отплаване..?