Осъзнах, че никога не съм чувала дядо да се обръща по какъвто и да било начин към баба: нито по име, нито с някакво тяхно си обръщение.
Тя го наричаше с името му, но той нея… сякаш никак…

…тяхната история е странна и съм сигурна, че съдържа важен ключ (погребан отдавна под земята), но не и недостъпен за откриване…