Може би за първи път „видях“ лекотата на превключване на фокуса, „движението“ от „кадър на кадър“…
едноверемнността…
…последвано от същото това „действие“, но във физическия свят – преминаването от една стая в друга и куфара с несвършващи вещи за прибиране…

…последвани малко по-късно от истинската история на канадския циганин, заседнал на българската граница с всичкия си багаж и неработеща кола…

бележка: остави багажа и „премини“ отвъд