Днес разбрах, че в палитрата съществува „текстилен цвят“!
Почувствах се илюминирана и възнамерявам да основа секта на „Изцедените от осмия цвят на дъгата“!
Всички ще могат да се обръщате към мен с „О, с-вами-без-вами Амрита всецветна“!
Багодаря и Напастет!