Предвид темповете, с които започнах да не помня, скоро могат да кръстят на мое име мерна единица за забрава: 1 амрита (съкратено – 1 ам)

Въпреки, че
то не е точно забравяне…
а едно доста особено усещане, че реално нещата, които уж са ми изфирясали от главата, изобщо не са се случили

… не знам, не знам…

… много е странно…