Аз като книжно тяло…

раздробен от времето пергамент…

принуден от вятъра да танцува…

вятър, често неносещ промяна…

каква спойка да ползвам?

и нужно ли е,

когато

всичко е холограма…?