Няма изненада в факта, че разни персонажи с години пропадат повече и повече в собственото си безхаберие и нежелание за поемане на елементарна отговорност за себе си и, че дори движещ се срещу тях ТИР на кока-кола (щото е силно осветен такъв) не може да предизвика проблясък в съзнанието им…

Изненадата обаче се крие в един друг такъв факт, а именно, че аз продължавам да се изненадвам от това…

И както ми каза Гласът от задния ред: „Доста позичка прозира в тази твоя „изненада„, не мислиш ли?

Гласът, макар и седнал на задния ред, е прав…