особените моменти, в които ако насоча поглед към неопределена точка и разфокусирам достатъчно зрението си, без никакво усилие ще „изчезна“…

много близо съм, дори имам почти осезаемо усещане за отделянето и олекването на материята…

но все още не успявам да го постигна…
то е като особено лека и фина тишина…