Насилие. Травми. Дискриминация. Себеприемане. Грижа. Комплекси. Сексуалност. Табута…

Все теми, по които е добре да се говори, да има открит дебат, обсъждане…

Все теми, по които е време да млъкнем най-после и да вземем да свършим малко работа, викам аз.

Защото важните неща нямат нужда от обговоряне. Имат нужда от действие!

Лично.
Всеки за и пред себе си.
Честно и откровено.

Щото всички сме дървени философи като за Нобелова награда! Ама хич ни няма в екшъна нещо…

Enjoy the Silence, уважаеми…