Имаме три котки. Те разполагат с три купички за храна. Стратегията на Флоки е да яде от всички три последователно. Приключил е с първите две и се отправя към последната.

„Флоки, какво само ходиш от паница на паница?“

Флоки: „Искам да опитам от всичко в тоя живот!