Случва се
не често, но достатъчно
„преградата“ да изтънее толкова,
колкото да прозра за миг
част от бъдещето

Но не онова предстоящето,
не като предсказание,
а да зърна това бъдеще,
което се случва в момента…

… така видях размиването на материята ми/ни…