Събирам ореховата шума от градинката, която се опитвам да превърна в цветна такава. Имало ли е смисъл от това ми действие, ще разбера най-малко след половин година.

Замислих се, дали появата на земеделието не е бил един от начините за създаване и закотвяне на концепцията за „бъдеще“?