…всичко бе Едно Цяло
но изгониха Адам и Ева от Райската градина
и разкъсаха Пространството
и Пространството прокърви
и оттогава все зачева, за да си върне отнетото
и да стане отново Цяло
но Плодът все бива откъсван от него…

фотография: Снежана Онова