екс-центричност
детоксикация
толкоз*


*много обичам думата „толкоз“ – това „З“ накрая ми е като откъснат на ръка лист, с онзи артистичен замах…носи ми една много мека, обла категоричност този жест…