В наше село миналата пролет се нароиха неизвестен брой кучета. По настоящем ятото им наброява между 3-5. Основното им занимание е
да лаят
по цяла нощ
без да спират…

Слушам този напълно необясним за мен феномен от години и снощи, докато отново събирах емпирични данни за него, достигнах до единствения разумен извод:

Кучетата се страхуват от тъмното.