„Честна измама“ – важните неща

Матс се разсмя. Библиотеката на Анна, висока изящна бяла етажерка, имаше украса от дърворезба по страничните си подпори. Двамата прегледаха заедно полиците – внимателно, разменяйки си кратки въпроси и забележки само за действително важните неща.“ из „Честна измама“ на Туве Янсон …прочитам това малко след като категорично отказах (изненадвайки сама себе си с тази неотстъпчивост)…