Описваше широки кръгове, гледайки надолу към полето опръскано с петна кръв и малката фигурка просната между тях.

Алените светлосенки трептяха от сухия въздух.

Легналото на земята момиченце наблюдаваше небето през прозирните листа на маковете и си представяше, че кръжащият високо горе лешояд е огромно цвете с червени крила, танцуващо с вятъра.

из „Истории в 3Dействия“ от Амрита Георгиева