Истината много рядко се намира във видимото, показаното и изкараното на бял свят…
Истината предимно обитава сенките, гънките и тъмнините ни. Невидимите ни части…
Истината често е наопаки на това, което се вижда, демонстрира и претендира…

зад обектива: Снежана Онова 🖤
под полата: моя милост