… навлизане на черната материя
…. сцена, непрогледен заден фон…
… мъже, чиито крака (от стъпалата нагоре) започват да се превръщат в обувки на висок ток, с жартиери, корсажи – всичко от черна тъкан…
… появяват се деформирани женски гърди, увиснали и празни…
…. пълна трансформация в нещо уродливо, изкривено, отблъскващо и откъснато от цялото …
… отсъства усещане за страх. има почуда и спокойно наблюдение…
Ин пропада все повече и повече и повлича към дъното своя Ян…