Наскоро, в приятелски разговор, стана дума за навлизането на изкуственото, бяло-синьо осветление в житието и битието человешко. За грижливо граденият му имидж на нещо нормално, яко и щадящо природата… (силен смях от последния ред)
И М., днес се сетих, че в едно крайпътно гробище, елегантно бяха засадили LED „цветя“ и „украси“ върху няколко гроба…

Дори в смъртта ни вече няма пощада… 🙂