Казват, че животните нямат чувства. Че действат само на база инстинкти и борба за оцеляване… Не знам дали е така…
Знам само какво видях днес.
Видях една котка със сълзите в очите. Възможно е да от някакво възпаление… не знам…
…. Една котка, със сълзи в очите, стоеше до трупа на мъртвото си дете…

…само това знам…