На 9 април 2019 г съм имала вътрешен проблясък и той е звучал така:

„Линейното време е в състояние да убие творческия процес.
Неслучайно настъпването на смърт се обозначава с права черта…“