Дребна фигура лъкатушеше по улицата като ранена птица и току несигурно се оглеждаше, търсейки ориентир къде се намира.

Внезапно от тъмната фасада на стара кооперация се отдели и изгърмя в съзнанието ѝ „Не, дарлинг, ти си трезва като малко пухкаво пингвинче.“

Фигурата залитна стреснато назад, изсмя се уплашено и повърна: мразеше всичко това…

из „Истории в 3Dействия“ от Амрита Георгиева