• Нуждата ми от външно валидиране на момента!
  • Склонността ми да подтискам, свивам, ограничавам себе се/способностите си, за да се подравня по някой друг. За да не го карам да се чувства зле*, да запазя чуждото достойнството.
  • Страхът ми да не изпъкна, да не се отлича…
    …да стана видима.

Най-честите спусъци, активиращи кризистния ми щаб…
Но пък вече виждам изходната точка, епицентъра.


*разбира се, само в моята глава те се чувстват така.