Впечатляващо е с каква „лекота“ жертваме/продаваме/пренебрегваме вътрешната си интуиция и грижа за себе си (от най-широк до най-тесен смисъл), за да запазим статута и „култа“ към една съвсем куха конструкция, а именно – парите.