изявление

От края на май месец дневната температура в наше село не е падала под 30 градуса. Всички бедстваме по свой си изобилен начин.Ето Пейчо например: Влиза в стаята, оповестявайки появата си със скърцащ глас и се просва на пода. Поглеждам го през рамо – състоянието му казва „мъртъв съм„, но реално не изсиква спешна или…