нов старт

Януари в моя персонален (доста встрани от общосъгласувания) календар … може да се каже, че не съществува. Като бяло петно ми е. Странна буферна, вакуумна зона между нещо, от което си се отървал и друго, в което ще се забъркаш…Не мога да кажа, че го мразя или не го харесвам… Просто го няма, за да…