лечение

Има една приказка, че когато котката легне до теб, то често е там, където имаш проблем или те боли. Снощи Тийлк спа върху главата ми… Единствено се учудвам, че го направи чак след 8 години съвместен живот..?