малките неща

Пуснал си е да гледа документален филм за някакво село нейде из БГ. Тя е в едно от онези си лигави състояние, увиснала е на рамото му и на всяка трета дума, идваща от екрана коментира: тази е луда, ония били сектатнти, този щом е с различни чорапи е напът да полудее и т.н. в…

търпение

Пролетта купихме луковици лилиуми и гладиоли. Изкопах, засадих, полях. Десет минути по-късно отидох да проверя дали не са поникнали. Двадесет минути по-късно отидох да проверя дали не са поникнали. Тридесет минути по-късно отидох да проверя дали не са поникнали. … тази схема се запази в рамките на целия ден. На следващия – също. След 2…

процес

Дали пък да не отместя вторачен поглед от крайния резултат, избягвайки капана на „Смисъла“ и да фокусирам върху самия процес…? из „Топла вода For Dummies“