прозрение и подозрение

прозрение: прословутата „мултифункционалност“ на жените, с която кичат гръд, е нищо повече от – „започвам да върша сто неща накуп, създавам хаос до прага на райските порти, но на практика фокусът ми е никъде, защото нямам представа какво правя или искам да направя!“ (полезно е да наричаме нещата с точните им имена, лейдис) подозрение: като…