тихо

Миналата седмица бяхме в планината – никой, освен нас, хълмове, върхове, поляни, слънце, синева… място, на което би искал да умреш, за да се разтвориш и слееш с него. Високо над нас – приглушеният шум от самолет… Събота е. Съседът под нас коси тревата в двора си с тример. Хазяинът ни отсреща реже дърва с…