апел

Апелирам от височината на 175-те си сантиметра, думата „гъвкав“ официално да започне да се изписва с „ф“ – „гъФкаФ„. Защото само като погледне човек как се е офинтифлюшила и огънала буквата „Ф“ и веднага придобива визуална представа за смисъла/посоката/идеята на думата. Благодаря за Фниманието!

лопата, кино и лъжи

Днес се хванах да засадя в двора два храстчете – розмарин и салвия, и за целта беше нужно да изкопая 2 дупки с лопата. Не по-големи от 40х40 см. И искам да споделя, че това което дават по филмовете криминални, е пълна, 100% опашата лъжа! (защо се казва „опашата“??)Да влачиш одървен или още топъл труп,…