мода

Важно е да си „облечен“ по последна, най-нова, модаотвън и отвътреИначе „приемането“ ще те подмине… И се стараеш.Но не и да признаеш,че отново си наметнат със зле отупаноминало…