неотложно

Да съблека моделите от образа на персонажа, който ги разиграва. Да останат голи, без изместващата вниманието обвивка Без сравнението Вече е неотложно. Иначе не виждам как…