стремежи

Този изпъващ жилите стремеж към светлините на прожекторите… и вниманието на всички вперени в екраните опразнени лица –пълни с възторг, обожание, възхита, завист (защо пък не?)желание и те да са… И да, светлината на прожекторите е щедра, доста при това.Но точно когато се появи усещането, че рогът на изобилието сипе оружайния си дъжд върху, настъпва…