есенни стъпки

Първи ден Истинска Есен – хлад, мъгла и ръмеж.Хазяинът ни, който живее в къщата отсреща, откри сезона на печката с дърва – коминът му пуфти лениво.Аз съм с обици морски рапани и решихме да затворим входната врата.